Forslag fra stortingsrepresentant Lodve Solholm på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 19. februar 1998: (Jf. Innst. O. nr. 30) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av arbeidsmiljølovens § 58 A slik at det uttrykkelig åpnes for å gi tillatelse til midlertidig ansettelse når varigheten av behovet for arbeidskraften er usikker

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt