Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om å styrke universitetsbudsjettet for å unngå svekkelse av undervisning og forskning

Dokument nr. 8:81 (1997-98), Innst. S. nr. 155 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Jan Petersen, Petter Løvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.04.1998 Innst. S. nr. 155 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998