Forhold i tilknytning til salget av SND Invest AS

Innst. S. nr. 272 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2004 Innst. S. nr. 272 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2004