Utskifting av et varamedlem i Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 192 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.05.2004 Innst. S. nr. 192 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2004