Forslag oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 85): Stortinget ber Regjeringen om å utarbeide ny lov om xenotransplantasjon, basert på Europarådets retningslinjer av 19. juni 2003, ut fra målsettingen om at loven skal tre i kraft fra 1. januar 2007.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet