Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Marit Nybakk og Anne Helen Rui om omgjøring av salget av Østre Bolærne, slik at eiendommen fortsatt blir i offentlig eie

Dokument nr. 8:82 (2003-2004), Innst. S. nr. 276 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Nybakk, Anne Helen Rui, Sylvia Brustad Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.06.2004 Innst. S. nr. 276 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004