Endringer i sammensetningen av den norske delegasjon til den felles parlamentarikerkomite mellom Stortinget og Europaparlamentet

Innst. S. nr. 89 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.12.1996 Innst. S. nr. 89 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996