Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Dokument nr. 3:11 (2003-2004), Innst. S. nr. 14 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2004 Innst. S. nr. 14 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2004