Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 26. oktober 2004

Ågot Valle

leder

Carl I. Hagen

ordfører