Forslag fra stortingsrepresentantene William Engseth og Gunnar Skaug om en demokratisk styringsmodell for lokalsamfunnet på Svalbard

Dokument nr. 8:85 for 1994-95, innst. S. nr. 42 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Skaug, William Engseth Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1995 Innst. S. nr. 42 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995