Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovleg import og eksport av kulturgjenstandar og ulovleg overføring av eigedomsrett til kulturgjenstandar

St.prp. nr. 70 (2003-2004), Innst. S. nr. 24 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.11.2004 Innst. S. nr. 24 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2004