Sametingets virksomhet i 2003

St.meld. nr. 11 (2004-2005), Innst. S. nr. 115 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.02.2005 Innst. S. nr. 115 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005