Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2003-2004

St.meld. nr. 4 (2004-2005), Innst. S. nr. 127 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.02.2005 Innst. S. nr. 127 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2005