Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 3 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.10.2004 Innst. S. nr. 3 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2004