Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, John Alvheim og Jan Simonsen om å gjenopprette kapasiteten ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus på det nivå som eksisterte ved årsskiftet 1993/94

Dokument nr. 8:63 for 1994-95, innst. S. nr. 29 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, John I. Alvheim, Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.11.1995 Innst. S. nr. 29 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1995