Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og Kristin Krohn Devold om tiltak i kraftsektoren for å fremme en mer effektiv konkurranse, bedre husholdningenes adgang til kraftmarkedet, lavere transportkostnader og bedre tilretteleggelse for et effektivt monopol- og konkurransetilsyn

Dokument nr. 8:64 for 1994-95, innst. S. nr. 121 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Kristin Krohn Devold Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. S. nr. 121 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.02.1996