Forslag fra stortingsrepresentantene Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Sigrun Eng, Sylvia Brustad og Signe Øye om å opprettholde jernbanetilbudet Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg-København på nåværende nivå og å utrede forslag til varig drift i et samarbeid mellom Norge og Sverige

Dokument nr. 8:15 (2004-2005), Innst. S. nr. 62 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Sigrun Eng, Signe Øye, Sylvia Brustad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.11.2004 Innst. S. nr. 62 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2004