Det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad frå Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

St.meld. nr. 7 (2004-2005), Innst. S. nr. 125 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 125 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2005