Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Lena Jensen, Inge Ryan og Øystein Djupedal om å gjøre entreprenørskap til en del av grunnopplæringen

Dokument nr. 8:22 (2004-2005), Innst. S. nr. 121 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan, Lena Jensen, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 121 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2005