Lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)

Ot.prp. nr. 22 (2004-2005), Innst. O. nr. 73 (2004-2005), beslutning. O. nr. 65 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.04.2005 Innst. O. nr. 73 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2005

   Behandlet i Odelstinget: 19.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005