Forslag fra stortingsrepresentant Signe Øye på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 23. november 2004 (jf. Innst. O. nr. 18): Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med sak om innføring av økonomiske sanksjoner ved ugyldig fravær fra den obligatoriske norskopplæringen for personkretser som ikke er omfattet av introduksjonsprogrammet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet