Forslag fra stortingsrepresentantene Anita Apelthun Sæle, Lars Sponheim, Lisbeth Holand, Jorunn Ringstad og Erling Folkvord om statsborgerskap for flyktningebarn født i Norge

Dokument nr. 8:100 for 1994-95, innst. S. nr. 61 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord, Jorunn Ringstad, Lisbeth Holand, Lars Sponheim, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 61 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995