Forsvarsministerens redegjørelse om eventuell norsk deltakelse i EUs innsatsstyrker og rammeavtale om Norges deltakelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra forsvarsministeren

Saksgang

  1. Status