Kapitalforhøyelse i BaneTele AS

St.prp. nr. 35 (2004-2005), Innst. S. nr. 108 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2005 Innst. S. nr. 108 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2005