Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solholm og Thore A. Nistad om å gi forbrukerne informasjon om produksjons- og innfrysningsdato på emballasjen for matvarer

Dokument nr. 8:35 (2004-2005), Innst. S. nr. 131 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Thore A. Nistad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.03.2005 Innst. S. nr. 131 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005