Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 9 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.10.1995 Innst. S. nr. 9 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1995