Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering

St.meld. nr. 37 (2004-2005), Innst. S. nr. 265 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 265 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2005