Politiets rolle og oppgaver

St.meld. nr. 42 (2004-2005), Innst. S. nr. 145 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2006 Innst. S. nr. 145 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om politiets rolle og oppgaver. I meldingen er det redegjort for hvordan politi- og lensmannsetaten kan møte utfordringene etaten står overfor i de nærmeste 5-10 årene, og i hvilken retning etaten bør utvikles.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2006