Innstilling fra justiskomiteen om politiets rolle og oppgaver

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 11. mai 2006

Anne Marit Bjørnflaten

leder og ordfører