Riksrevisjonens avsluttende revisjon av forvaltningsbedriften Televerket

Dokument nr. 3:3 (1995-96), Innst. S. nr. 123 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. S. nr. 123 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1996