Forslag fra stortingsrepresentant Svein Ludvigsen på vegne av Høyre: "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en permanent dømmende kommisjon hvis mandat er å treffe rettslige bindende avgjørelser om beitegrenser i det sørsamiske området, der det konkret er tvist om retten til beite."

Innst. S. nr. 162 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.03.1996 Innst. S. nr. 162 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1996