Gjennomføring av råfisklova i 1993 og 1994

St.meld. nr. 17, innst. S. nr. 117 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.01.1996 Innst. S. nr. 117 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1996