Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 128 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1996 Innst. S. nr. 128 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1996