Organiseringen av krafthandelen med Sverige

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 97 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.12.1995 Innst. S. nr. 97 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995