Pionerdykkerne i Nordsjøen og spørsmålet om statens eventuelle rettslige ansvar for de skader enkelte dykkere er blitt påført i løpet av pionertiden

Innst. S. nr. 238 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 238 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2005