Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Karin S. Woldseth, Gjermund Hagesæter og Arne Sortevik om en mer aktiv politikk for ivaretagelse av norske borgeres interesser i utlandet samt en mer aktiv bruk av norske behandlingsinstitusjoner mv. i utlandet

Dokument nr. 8:98 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik, Karin S. Woldseth Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet