Endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 12, kap. 2425, innst. S. nr. 52 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1995 Innst. S. nr. 52 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1995