Skriv av 27. mai 2005 fra statsråd Ansgar Gabrielsen, Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende hans redegjørelse i Stortinget 11. april d.å. om det psykiske helsetilbudet - korrigerte opplysninger

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.