Forslag fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter på vegne av Fremskrittspartiet og Kystpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 125): Stortinget ber Regjeringen foreta en nærmere utredning med sikte på å gjennomføre uttaksbeskatning for enkeltpersonsforetak.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet