Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 125): Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om en fondavsetningsordning innenfor foretaksmodellen som gir mulighet for inntil 10 års utsettelse av beskatning og utjevning av inntektsskatten.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet