Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Innst. S. nr. 1 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.10.2005 Innst. S. nr. 1 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å godkjenne stortingsrepresentantenes fullmakter i tråd med innstillingen fra fullmaktskomiteen. Vedtaket innebærer at Stortinget har kontrollert valgoppgjøret og ikke funnet at det er begått feil som har hatt innvirkning på valgutfallet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 07.10.2005