Lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar)

Ot.prp. nr. 7 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 114 (2004-2005), Innst. O. nr. 37 (2005-2006), beslutning. O. nr. 45 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2006 Innst. O. nr. 37 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt at forbrukerkjøpsloven skal gjelde ved overføring av elektrisk strøm. Forbrukerkjøpslovens eksisterende bestemmelser passer i stor grad også for strømavtaler, men det foreslås samtidig enkelte særregler for slike avtaler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006