Nasjonalbudsjettet 2006

Budsjett-innst. S. I (2005-2006), jf. St.meld. nr. 1 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2005 Budsjett-innst. S. I (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt rammene for statsbudsjettet for 2006 i tråd med forslaget fra regjeringen Stoltenberg. Stortingets fagkomiteer skal nå behandle innholdet i de 24 rammeområdene som budsjettet er delt inn i, og alle delene av budsjettet skal være ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget innen 15. desember. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2005