Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 4 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.10.2005 Innst. S. nr. 4 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag valgt delegasjonen til Nordisk Råd. Den består av 20 stortingsrepresentanter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2005