Werner Dahlsveen, Kolbotn, sender klage datert 29. august 1995 vedrørende forbigåelse ved konstitusjon som underdirektør i Justisdepartementet, Politiavdelingen

Innst. S. nr. 122 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. S. nr. 122 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1996