Suppleringsvalg til valgkomiteen og parlamentarikerdelegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE)

Innst. S. nr. 111 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.01.1996 Innst. S. nr. 111 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.01.1996