Innberetning fra valgkomiteen om suppleringsvalg av ett medlem til Den utvidede utenrikskomite

S. nr. 15 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.