Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige

Innst. S. nr. 19 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.11.2005 Innst. S. nr. 19 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige. Dagfinn Hjertenes er gjenvalgt som ombudsmann.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2005