Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim om statlig erverv av eiendommen Vestre Vollane på Hardangervidda

Dokument nr. 8:7 (2005-2006), Innst. S. nr. 33 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Kvassheim, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 05.12.2005 Innst. S. nr. 33 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Innst. S. nr. 33 (2005-2006) Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Line Henriette Holten Hjemdal og Gunnar Kvassheim, - hvor en ber Regjeringen gå i forhandlinger med I/S Laagefjeld med sikte på erverv av den 146 000 mål store eiendommen Vestre Vollane på Hardangervidda. Et flertall bestående av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ber Regjeringen komme tilbake med en vurdering av ulike tiltak for å sikre offentlig eller lokalt forankret eierskap av natur- og friluftsområder - og for å sikre allmennheten tilgang. - Eiendommen er nå solgt til en privat eier. Forslaget i dokumentet "vedlegges protokollen".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2005