Forslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes

Dokument nr. 8:8 (2005-2006), Innst. S. nr. 80 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.02.2006 Innst. S. nr. 80 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet forkastet forslaget om at Investeringsfondet for Nordvest-Russland flyttes og legges til Kirkenes

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2006